Workshop

Kick-off Meeting Clean Fuel Contracts

DEZE BIJEENKOMST IS ALLEEN BESTEMD VOOR LEDEN VAN HET PLATFORM

Het platform voert een haalbaarheidsstudie uit voor het opzetten van Clean Fuel Contracts. Dit betreft een systeem waarbij brandstofleveranciers en brandstofgebruikers afspraken maken over de te gebruiken hernieuwbare brandstoffen in hun voertuigen, waardoor de eindgebruiker meer inzicht krijgt in de gerealiseerde klimaatbesparing.

Tijdens deze kick-off meeting bespreken het Platform en de projectpartners de details van de uitvoering van het project.

Voor deze haalbaarheidsstudie heeft RVO het Platform een subsidie toegekend uit de DKTI-Transport regeling van 2019.

update December 2020:

Inmiddels is de haalbaarheidsstudie afgerond. Meer informatie over het rapport is te vinden bij de Resources pagina. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen bereidt de ontwikkeling naar een 'Clean Fuel Contracts' voor.

Meld je hier aan
Johann Siegerstraat 20, Amsterdam
Thursday, February 13, 2020