Workshop

Investeren in geavanceerde biobrandstoffen en RFNBO's

Introductie

Met de transportsector inmiddels als de achilleshiel voor het bereiken van de klimaatopgave (zowel in EU-27 als in NL) is opschaling nodig van productie hernieuwbare brandstoffen en inzet in de markt met name in geavanceerde biobrandstofroutes en e-fuels, RFNBO’s.

In deze sessie vatten we de inzichten samen die zijn opgedaan in de serie kennisseminars over opschalen van conversieroutes voor geavanceerde biobrandstoffen. Deze kennisseminars gaven een overzicht van de stand van zaken in technologie en positie op de markt. In deze sessie staat de vraag centraal wat erbij komt kijken voor het doen van investeringen in deze routes.

Programma

  • Introductie en inzichten kennisseminars, door PDB
  • R&D programma maritiem, toelichting Eelco Dekker, Methanol Institute
  • Context: stand van zaken RED III, voorstel voor nieuw verplichtdoel subdoel van 4% voor RFNBO’s en ophoging doel voor geavanceerde biobrandstoffen naar 5,5%, en analyse gelekt voorstel over delegated act over RFNBO’s, Rob Vierhout / Eelco Dekker
  • Spreker van RVO, instrumenten voor opschaling productie hernieuwbare brandstoffen: DEI – R&D -SDE++
  • Visie op investeren in geavanceerde biobrandstofketens door Remco van Montfoort, Invest NL
  • Hoe jaagt Innovation Quarter de productie van hernieuwbare brandstoffen (in bijvoorbeeld luchtvaart) aan? Allister Slingenberg

Discussiepunten

  • Wat zijn mogelijkheden voor samenwerking
  • Hoe kunnen instrumenten bijdragen om samenwerking op te schalen
  • Welke volgende stappen te zetten en door wie?

Meld je hier aan
Thursday, May 20, 2021