X
Ik meld me aan voor:
Investeren in geavanceerde biobrandstoffen en RFNBO's
X
Hartelijk dank voor je aanmelding! Je krijgt per mail een bevestiging en eventuele extra informatie.
X
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please let us know at registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl. We can then process your application manually and look into the error.
Workshop

Investeren in geavanceerde biobrandstoffen en RFNBO's

Introductie

Met de transportsector inmiddels als de achilleshiel voor het bereiken van de klimaatopgave (zowel in EU-27 als in NL) is opschaling nodig van productie hernieuwbare brandstoffen en inzet in de markt met name in geavanceerde biobrandstofroutes en e-fuels, RFNBO’s.

In deze sessie vatten we de inzichten samen die zijn opgedaan in de serie kennisseminars over opschalen van conversieroutes voor geavanceerde biobrandstoffen. Deze kennisseminars gaven een overzicht van de stand van zaken in technologie en positie op de markt. In deze sessie staat de vraag centraal wat erbij komt kijken voor het doen van investeringen in deze routes.

Programma

  • Introductie en inzichten kennisseminars, door PDB
  • R&D programma maritiem, toelichting Eelco Dekker, Methanol Institute
  • Context: stand van zaken RED III, voorstel voor nieuw verplichtdoel subdoel van 4% voor RFNBO’s en ophoging doel voor geavanceerde biobrandstoffen naar 5,5%, en analyse gelekt voorstel over delegated act over RFNBO’s, Rob Vierhout / Eelco Dekker
  • Spreker van RVO, instrumenten voor opschaling productie hernieuwbare brandstoffen: DEI – R&D -SDE++
  • Visie op investeren in geavanceerde biobrandstofketens door Remco van Montfoort, Invest NL
  • Hoe jaagt Innovation Quarter de productie van hernieuwbare brandstoffen (in bijvoorbeeld luchtvaart) aan? Allister Slingenberg

Discussiepunten

  • Wat zijn mogelijkheden voor samenwerking
  • Hoe kunnen instrumenten bijdragen om samenwerking op te schalen
  • Welke volgende stappen te zetten en door wie?

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members / Invitation only
Thursday, May 20, 2021
Platform Members / Invitation Only
Meld je hier aanSign up / meld je aan

Andere evenementen

Aankomende evenementen
Geen aankomende evenementen