X
Ik meld me aan voor:
Informatie- en matchmakingbijeenkomst nieuwe TSE Industrie subsidieregeling
X
Hartelijk dank voor je aanmelding! Je krijgt per mail een bevestiging en eventuele extra informatie.
X
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please let us know at registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl. We can then process your application manually and look into the error.
Webinar

Informatie- en matchmakingbijeenkomst nieuwe TSE Industrie subsidieregeling

Op 6 juli 2021 opent de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie. Topsector Energie, KIA-CE en RVO organiseren, in opdracht van Ministerie van EZK en INW, een informatie- en matchmakingbijeenkomst waarin u uitgebreid over de Innovatiesubsidie Klimaatneutrale industrie, brandstoffen en circulaire economie kan worden geïnformeerd.

In de uitnodiging van RVO wordt het volgende over deze informatie- en matchmakingbijeenkomst gezegd:

De toevoeging van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is nieuw in 2021. Duurzame innovaties op het gebied van industrie en brandstoffen zijn belangrijk om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarmee maken we onze industrie klimaatneutraal en wereldwijd toonaangevend.

Voor het onderwerp klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is in totaal 3,36 miljoen euro subsidie beschikbaar. Per project kan maximaal 500 duizend euro subsidie worden aangevraagd.

Een andere toevoeging is de programmalijn Circulaire Economie vanuit de KIA CE. Deze subsidie is voor bedrijven die technologie ontwikkelen binnen de circulaire economie. Deze bedrijven dagen we met kennisinstellingen uit om meer en goedkopere circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Die moeten uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo werken we aan een economie waarin het gebruik van alle grondstoffen minimaal is.

Klimaatneutrale brandstoffen

Voor het onderwerp klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is in totaal 3,36 miljoen euro subsidie beschikbaar. Per project kan maximaal 500 duizend euro subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over de regeling kunt u hier vinden.

Matchmaking Circulaire Economie tijdens de bijeenkomst

Voor de programmalijn Circulaire Economie is er tijdens de bijeenkomst op 23 juni ook mogelijkheid voor matchmaking. Tijdens de matchmaking wil RVO partijen met elkaar in verbinding brengen. Samenwerkings-/consortiumpartners kunnen vervolgens samen een voorstel indienen voor de subsidieregeling.

U krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

De TSE Industrie subsidieregeling

De regeling opent 6 juli 2021 en aanvragen van susbidie kan tot uiterlijk 14 september, 17u.
Meer informatie over de regeling kunt u hier vinden.

Registreren

Meer informatie over het event op 23 juni en aanmelden kan via deze deze website.

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members / Invitation only
Wednesday, June 23, 2021
Platform Members / Invitation Only
Meld je hier aanSign up / meld je aan