Workshop

Blockchain Meeting (reprise)

NB: Dit is een herhaling van de meeting van 11 april 2022, voor mensen die er toen niet bij konden zijn.

Op 12 mei van 10:00 tot 12:00 uur presenteren de Dutch Blockchain Coalition en Platform Hernieuwbare Brandstoffen* een voorstel voor een blockchain platform voor hernieuwbare brandstoffen.

Het is de bedoeling om met de inzet van blockchain eindgebruikers inzicht te geven in de biobrandstoffen die ze tanken. Ook krijgen partijen in de keten een betere informatiepositie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor partijen die interesse hebben in de ontwikkeling van een blockchain voor hernieuwbare brandstoffen en overwegen om actief deel te nemen aan de ontwikkeling daarvan.

*Bij het project zijn ook Shell en de Nederlandse Emissieautoriteit betrokken.

Meld je hier aan
Thursday, May 12, 2022
Meld je hier aan