Webinar

Blockchain meeting

Op 11 april 14-16u presenteren de Dutch Blockchain Coalition en Platform Hernieuwbare Brandstoffen* een voorstel voor een blockchain platform voor hernieuwbare brandstoffen.

Het is de bedoeling om met de inzet van blockchain eindgebruikers inzicht te geven in de biobrandstoffen die ze tanken. Ook krijgen partijen in de keten een betere informatiepositie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor partijen die interesse hebben in de ontwikkeling van een blockchain voor hernieuwbare brandstoffen en overwegen om actief deel te nemen aan de ontwikkeling daarvan.

*Bij het project zijn ook Shell en de Nederlandse Emissieautoriteit betrokken.

Meld u aan voor weblink of locatie via de Meld je aan knop beneden

Meld je hier aan
Locatie of link
Monday, April 11, 2022