X
Ik meld me aan voor:
Bijeenkomst Werkgroep Wegverkeer
X
Hartelijk dank voor je aanmelding! Je krijgt per mail een bevestiging en eventuele extra informatie.
X
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please let us know at registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl. We can then process your application manually and look into the error.
Workshop

Bijeenkomst Werkgroep Wegverkeer

Onderwerp: ruimte voor meer inzet hernieuwbare brandstoffen in de markt

We hebben de onlangs geplande bijeenkomst werkgroep wegverkeer die niet doorging opnieuw ingepland. Het platform duurzame biobrandstoffen wil u graag haar plannen presenteren om de inzet van hernieuwbare brandstoffen te verhogen met het doel een extra bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Daartoe willen we een online bijeenkomst voor de werkgroep Wegverkeer organiseren waarin u hierover zal worden geïnformeerd. Verder zal u door Ortwin Costenoble en/of Timo de Groot (NEN) worden voorgelicht over de brandstofspecificaties.

De bijeenkomst wordt nu georganiseerd op donderdag 18 maart van 14-16 uur.

Programma:

  1. Kort overzicht Europese ontwikkelingen en vertaling voor Nederlandse situatie, PDB, Loes Knotter en Wout Benning, Rai Vereniging
    a. ETS / Effort Sharing Regulation/ REDIII /CO2-standaarden
    b. Hogere klimaatdoelen en hogere opgave CO2-reductie voor mobiliteit in 2030
    c. Plan Brandstoffen
  2. Overzicht brandstofspecificaties voor Nederlandse markt, Ortwin Costenoble, Timo de Groot, NEN (PDF)
  3. Vragen
  4. Afsluiting

Online link volgt uiterlijk een dag voorafgaand aan de bijeenkomst.

Graag aanmelden op: register@platformduurzamebiobrandstoffen.nl
ovv 18 maart

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members / Invitation only
Thursday, March 18, 2021
Platform Members / Invitation Only
Meld je hier aanSign up / meld je aan