X
Ik meld me aan voor:
Bijeenkomst inzicht in dynamiek jaarverplichting
X
Hartelijk dank voor je aanmelding! Je krijgt per mail een bevestiging en eventuele extra informatie.
X
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please let us know at registratie@hernieuwbarebrandstoffen.nl. We can then process your application manually and look into the error.
Presentation

Bijeenkomst inzicht in dynamiek jaarverplichting

BOVAG-huis, Kosterijland 15, Bunnik / online

In deze bijeenkomst nemen we u mee in een analyse door het Platform van het voorstel voor de jaarverplichting 2022-2030. We kijken naar hoe het ministerie tot de percentages is gekomen voor de jaarverplichting. We laten het samenspel van dubbeltellende en enkeltellende hernieuwbare brandstoffen zien en het effect van inboeken van energiedragers met factoren zoals voor inboekbare hernieuwbare elektriciteit. De jaarverplichting moet ervoor zorgen dat Nederland kan voldoen aan de doelen in de RED en tegelijkertijd  de afspraken in het Klimaatakkoord nakomt. De analyse laat zien dat de wijze waarop de partijen in de markt de jaarverplichting vervullen onverwachte effecten op de vastgestelde doelen heeft.

We zullen ook de Regeling energie vervoer bespreken waar nu op gereageerd kan worden in de publieke consultatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze staat tot en met maandag 4 oktober open.

De bijeenkomst vindt fysiek plaats, maar online deelname is indien gewenst mogelijk.
We verzoek leden zich via de gebruikelijk registratie-mail aan te melden en aan te geven od men fysiek of online wil deelnemen.
U ontvangt dan een link om online deel te nemen.

Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor leden van het Platform.

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members / Invitation only
Monday, September 27, 2021
Platform Members / Invitation Only
Meld je hier aanSign up / meld je aan