Algemene Ledenvergadering Platform Hernieuwbare Brandstoffen

De Algemene Ledenvergadering van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen vindt plaats op 1 juli in Amsterdam. De vergadering zal duren van 14:00 tot 16:00, met aansluitend de mogelijkheid voor een drankje.

De precieze locatie wordt nog aangekondigd.

Programma

14.00 - 15.00u Platformzaken

15.00 - 16.00u Discussie aanpassing Jaarverplichting (naar aanleiding van voorstel revisie RED 2). Het Ministerie van IenW is uitgenodigd bij dit onderdeel.

16.00 - 17.00u Borrel

N.B.: de ALV is uiteraard alleen toegankelijk voor leden van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen.

NB: alleen voor leden van het Platform / Platform members only
Amsterdam
Friday, July 1, 2022
Platform Members Only
Meld je hier aan

Andere evenementen