Workshop

2e consultatiebijeenkomst Besluit Hernieuwbare Energie in Vervoer

Na de 1e stakeholderconsultatie die op 11 februari plaatsvond, organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een 2e stakeholderconsultatie over de implementatie van de Hernieuwbare Energie Richtlijn  in een jaarverplichting binnen de Nederlandse wetgeving.

Tijdens de bijeenkomst wil het ministerie de volgende onderwerpen aan de orde laten komen:

Inboekbevoegdheid luchtvaart en zeescheepvaart

Ingroeipas 2022-2030

Limiet inzet biobrandstoffen van RED2-Annex IX-B grondstoffen

Elektrisch vervoer en additionaliteit van hernieuwbare elektriciteit

Het BKE-instrument (broeikasgasreductie-eenheden) voor het realiseren van de lagere CO2-intensiteit conform de Brandstofkwaliteitsrichtlijn (FQD)

Meld je hier aan
Beatrixgebouw, Utrecht
Monday, April 13, 2020
Meld je hier aan