Total Nederland N.V.

Waarom zijn ze lid?

Pitpoint.CNG is per september 2020 opgegaan in Total Nederland N.V. Onder Total worden de marktactiviteiten rondom groen gas en andere schone brandstoffen voortgezet. Pitpoint was al in 2017 in handen van Total. De ambitie van Total om de responsible energy major te worden door te voorzien in verantwoorde energie, en de missie van PitPoint om de aarde schoner achter te laten door gebruik van schone brandstoffen, zijn al goed op elkaar afgestemd. Om in de veranderende energiemix-behoefte van onze klanten te kunnen blijven voorzien, zijn de activiteiten van PitPoint per 1 januari jongstleden samengevoegd in de Total-groep; optimaal gebruikmakend van PitPoints kennis van schone brandstoffen en Totals aanwezigheid in de markt. De propositie van PitPoint zal binnen de Total-organisatie worden voortgezet en wij blijven graag ook in de toekomst uw partner voor de energie transitie.

Wat doet de organisatie met hernieuwbare brandstoffen?

Andere leden van ons netwerk