Port of Amsterdam

Waarom zijn ze lid?

Port of Amsterdam heeft in haar vernieuwde strategie de ambitie geuit om als zeehaven voorop te willen lopen in de transitie naar een duurzame samenleving. Als een van de grootste wereldwijde hubs voor op, overslag en productie van transportbrandstoffen zien we het als verantwoordelijkheid én kans voor de Haven van Amsterdam om de transitie naar schonere brandstoffen actief te faciliteren en stimuleren. We reserveren daarom gericht ruimte voor de productie van hernieuwbare brandstoffen in onze haven (o.a. het Biopark), investeren in noodzakelijke infrastructuur, en matchen de afval, energie en reststromen van bestaande activiteiten in de haven met die van hernieuwbare brandstofproducenten. De vestigingen van onder meer Advanced Methanol Amsterdam, Nordsol / Renewi en Argent Energy zijn hier prachtige voorbeelden van.

Wat doet de organisatie met hernieuwbare brandstoffen?

De ambitie van het platform duurzame biobrandstoffen onderschrijven we volledig. Met het lidmaatschap van dit platform zoeken we de verbinding met de marktpartijen én beleid, welke beiden mooi samenkomen in dit platform.

Andere leden van ons netwerk