Nefco Energy

Waarom zijn ze lid?

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de vervoerssector en tevens een actieve rol te spelen bij het delen van kennis en onderzoeksresultaten, ziet Nefco het lidmaatschap van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen als waardeverhogend voor hun activiteiten en als investering in de toekomst.

Wat doet de organisatie met hernieuwbare brandstoffen?

Andere leden van ons netwerk