GP Groot brandstof- en oliehandel

Waarom zijn ze lid?

GP Groot vindt landelijke aandacht voor duurzame brandstoffen erg belangrijk, zowel op politiek als maatschappelijk vlak. Omdat het Platform Duurzame Biobrandstoffen er naar streeft de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen te vergroten en de transitie naar de biobased en circulaire economie in Nederland stimuleert is GP Groot van mening dat het van grote meerwaarde is lid te zijn van het platform.

Wat doet de organisatie met hernieuwbare brandstoffen?

Met de groei van de wereldbevolking en de welvaart is de vraag naar grondstoffen en energie de afgelopen honderd jaar enorm toegenomen. Hoe beter het gaat, hoe meer we produceren en consumeren. Onze grondstoffen zijn daardoor schaars geworden. Bovendien stoten we met het verbruik van fossiele brandstoffen en de winning en verwerking van grondstoffen zoveel broeikassen uit dat ons klimaat verandert en onze leefomgeving bedreigd wordt. We moeten met deze uitdagingen aan de slag. De circulaire economie en de energietransitie zijn de belangrijkste thema’s voor GP Groot. Alle nieuwe initiatieven die we ontplooien, toetsen we aan deze twee pijlers. Het verbruik van fossiele brandstoffen is één van de voornaamste veroorzakers van de klimaatverandering, het terugbrengen van emissies door het gebruik van brandstoffen is daarom een belangrijk speerpunt. Dit kan door de inzet van verbeterde aandrijf technologie maar ook door over te stappen op nieuwe minder milieubelastende brandstoffen. Wij zijn ervan overtuigd dat er verschillende voertuig- en brandstofkeuzes nodig zijn om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar minder milieu- en klimaatbelastende mobiliteit. Uit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de ondernemers in Nederland graag circulair en energieneutraal wil ondernemen, maar geen idee heeft hoe. Ze weten niet waar ze moeten beginnen of aan welke eisen ze moeten voldoen. En ze weten al helemaal niet welke grote voordelen het heeft. Hoewel het merendeel van de door ons verkochte producten nog “fossiel” is, leveren we wel die brandstoffen en energieoplossingen die op dit moment tot de best mogelijke milieuprestatie leiden, denk hierbij aan synthetische diesels (HVO), gasvormige brandstoffen zoals LNG en vanaf 2020 Waterstof (uit wind) en laadoplossingen voor elektrische voertuigen. GP Groot brandstoffen en oliehandel wil haar (potentiële) klanten hier graag in meenemen, begeleiden en faciliteren. Want als grote regionale dienstverlener kunnen we dat als geen ander.

Andere leden van ons netwerk