Verduurzaming van
de scheepvaart

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft afgesproken dat ze de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaartsector met ten minste 50% gaat terugdringen in 2050. In Nederland zijn in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens afspraken gemaakt. Nederland heeft een hogere ambitie en wil al toewerken naar 70% CO₂-emissiereducties in 2050. De binnenvaart wil 30% minder CO₂-emissies uitstoten in 2030. In principe zullen vanaf 2030 nieuwe schepen onafhankelijk van fossiele brandstoffen moeten kunnen varen.

De vermindering van uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Zo kan er bijvoorbeeld simpelweg langzamer worden gevaren en kan de stroomlijning van schepen drastisch worden verbeterd. Ook energieterugwinning is een manier om de CO₂-uitstoot terug te dringen. De beste manier zou uiteindelijk zijn om hernieuwbare brandstoffen of energiedragers te gebruiken in plaats van de huidige. Hoewel het gebruik van alternatieve fossiele brandstoffen als LNG, CNG, LPG en fossiele methanol al voordelen oplevert, is een grote reductie van broeikasgasuitstoot alleen te realiseren door het gebruik van niet-fossiele energiedragers. Vervangen van fossiele door duurzame biobrandstoffen reduceert bovendien de uitstoot van zwavel, die schadelijk is voor onze gezondheid en de natuur. Het verduurzamen van de zeevaart rust nu met name op twee pijlers, namelijk waterstof-elektrische en batterij-elektrische aandrijving, hoewel beide nog in de kinderschoenen staan. Met name grote schepen met lange afstanden zijn een uitdaging. Hier wordt er meer gekeken naar het bijmengen van biobrandstoffen, terwijl voor kortere afstanden batterijcontainers geschikt kunnen zijn.

De inzet van duurzame biobrandstoffen zorgt direct voor een grote reductie van de uitstoot van broeikasgassen en zwavel, die schadelijk zijn voor onze gezondheid en de natuur.

Lees meer

Deze partners zijn al lid van ons netwerk