Verduurzaming
van de luchtvaart

De reductie van de (Nederlandse en Europese) CO₂-uitstoot van vliegtuigen moet komen van verschillende bronnen. Zo dient er onder andere te worden ingezet op zuiniger vliegen (door betere motoren en technologieën) en beter operationeel management, maar ook economische maatregelen als een vliegbelasting.

Op internationale schaal zijn er afspraken gemaakt via de International Civil Aviation Organisation (ICAO). Doelstellingen zijn: CO₂-neutrale groei vanaf 2021 en 2% brandstof efficiëntieverbetering per jaar. Op Europese schaal zijn de belangrijkste maatregelen het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS) voor vluchten tussen Europese bestemmingen en een vliegbelasting tegen de CO₂-uitstoot. Naast de vliegbelasting voor passagiersvervoer, die momenteel al in Nederland is ingevoerd en 7 euro bedraagt per vertrekkend passagier, is er een vliegbelasting voor vertrekkende vrachtvliegtuigen afhankelijk van het lawaai. 

Nederland heeft aanvankelijk als doel gesteld om in 2030 25PJ aan hernieuwbare kerosine in te zetten. Vanaf 2050 moet de Nederlandse luchtvaart alleen nog duurzame brandstoffen gebruiken. Ook zet Nederland in op elektrisch vliegen, geen uitstoot van de luchthavens en op het stimuleren van klimaatvriendelijk reizen. In juli 2021 heeft de EU-commissie echter de Fit-for-55 voorstellen gepubliceerd, die gaan gelden voor alle lidstaten. Onduidelijk is of Nederland zijn eigen doelen blijft handhaven. 

Duurzame brandstof wordt mondiaal beschouwd als een van de belangrijkste instrumenten om de CO₂-uitstoot van luchtvaart te reduceren. Dit zijn duurzame geavanceerde biobrandstoffen, synthetische kerosine op basis van groene stroom/groene waterstof en groene waterstof voor hybride elektrisch. Geavanceerde biobrandstoffen kunnen gemaakt worden op verschillende manieren, afhankelijk van soort grondstof en technologie. HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids), dat wordt geproduceerd uit gebruikt frituurvet, heeft op de korte termijn het meeste potentieel als duurzame biobrandstof voor vliegtuigen, maar andere technologieën als vergassing, Fischer-Tropsch synthese of alcohol-to-jet worden ook onderzocht. De opgave van biobrandstof voor vliegtuigen zit momenteel niet in de technologische mogelijkheden maar in de economische haalbaarheid. Zo is biokerosine ongeveer twee tot driemaal maal duurder dan fossiele kerosine. 

No items found.
Lees meer

Deze partners zijn al lid van ons netwerk