Herkomst en duurzaamheid
van grondstofstromen

Hernieuwbare brandstoffen zijn e-fuels, gemaakt van hernieuwbare elektriciteit, en biobrandstoffen van duurzame grondstoffen die voldoen aan de duurzaamheidseisen gesteld in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED), passend binnen het duurzaamheidskader opgesteld door de SER. De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie maakt bij duurzame biobrandstoffen een onderscheid op basis van herkomst van de gewassen en/of de rest- en afvalstromen waar de biobrandstof van is gemaakt.

Lees meer hierover

Indirect land use change

Hoewel de meeste biobrandstoffen in Nederland gemaakt worden uit afval- en residuestromen, zetten grote landbouwlanden als Frankrijk of Polen ook veel conventionele gewassen als tarwe, mais of koolzaad in. De productie van deze gewassen leidt over het algemeen niet tot directe of indirecte verschuivingen in het gebruik van landbouwgrond, ook wel indirect land use change genoemd, of ILUC. De Europese regelgeving let hier ook streng op, want wanneer grond wordt gebruikt elders voor het verbouwen van gewassen ten behoeve van biobrandstoffen, kan dat daar de koolstofopslag in boven- en ondergrondse biomassa veranderen. Dit noemen we ILUC-broeikasgasemissies.

De wetenschappelijke inzichten rondom ILUC zijn volop in ontwikkeling. Indirecte landgebruiksverandering kan niet worden gemeten of waargenomen, en alleen worden ingeschat door modellen. Voor het inschatten van het ILUC-effect baseert de Europese Commissie zich op het GLOBIOM-model van IIASA. De uitkomsten laten zien dat het ILUC-effect door gebruik van mais, suikerbiet of koolzaad zeer klein is, vergelijkbaar met het effect van stro en bosbouwresiduen (minder dan 20 gram CO2-equivalent/MJ).

Lees meer hierover

Gerelateerde artikelen

No items found.
Naar de newsroom

Deze partners zijn al lid van ons netwerk