De conversietechnologieën
van hernieuwbare brandstoffen

Conversietechnologieën verwerken verschillende soorten grondstoffen tot kwalitatief hoogwaardige brandstoffen. Door middel van deze nieuwe technologieën kunnen afval- en reststromen, of bijproducten van de agri-food industrie verwerkt worden tot hoogwaardige brandstoffen. Veel technieken zijn commercieel beschikbaar in de markt, maar sommige nieuwe routes ondervinden nog economische en technische uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomende brandstofoptie HTL. 

De belangrijkste technologieën kunnen worden onderverdeeld in vier groepen: 
Chemische omzettingen (bijv. transesterficatie voor biodiesel/FAME, hydrotreatment voor HVO, katalytische reforming of oligomerisatie);
Biochemische omzettingen (bijv. fermentatie tot o.a. ethanol, butanol, farnesaan of biogas via anaerobe vergisting);
Thermochemische omzettingen (bijv. vergassing, torrefactie en pyrolyse);
Elektrochemische omzettingen (bijv. water-elektrolyse tot waterstof of het reduceren van kooldioxide tot koolmonoxide, formaldehyde, methanol of ethanol)

Ook kunnen de verschillende groepen gecombineerd worden. De meeste koolstofarme brandstoffen die tegenwoordig worden geproduceerd, vallen binnen de chemische en biochemische route.

Naar alle resources

Deze partners zijn al lid van ons netwerk