GoodFuels

“We passionately believe that truly sustainable biofuels for those transport segments that really need it is a noble cause fighting for. Aviation, Marine and Heavy Road transport are sectors that cannot do without advanced biofuels to help fight climate change.'' 

Waarom zijn ze lid?

GoodFuels wil met het platform met name de overheid en het grote publiek mobiliseren voor de fantastische case van echt duurzame brandstoffen voor die transportsegmenten waarvoor het de beste optie is. Het bedrijf vindt dat er meer geld in deze ketens moet worden geïnvesteerd- waar nu nog het meeste geld naar LNG (toch fossiel 2.0 in onze ogen) lijkt te gaan.

Wat doet de organisatie met hernieuwbare brandstoffen?

GoodFuels verkoopt alleen duurzame, zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen, die worden geproduceerd uit afval- en reststromen. Dit betekent dat er geen concurrentie met voedsel, (in)directe veranderingen in landgebruik, of het verlies van biodiversiteit optreden. Voor deze brandstoffen kan een CO2-emissiereductie van meer dan 80% worden bereikt ten opzichte van fossiel.

“We passionately believe that truly sustainable biofuels for those transport segments that really need it is a noble cause fighting for. Aviation, Marine and Heavy Road transport are sectors that cannot do without advanced biofuels to help fight climate change.'' 

Andere leden van ons netwerk